Dato for udgivelse
04 Jul 2005 14:43
Resumé
ToldSkat lemper praksis for selskabers restskattetillæg og behandler indeholdt udbytteskat som acontoskat ved skatteberegningen for årene 1999-2002. Genoptagelsescirkulære er på vej.

Told- og Skattestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af nogle klagesager på acontoskatteområdet ændret praksis til fordel for en skatteyder. Sagerne vedrørte en situation, hvor et dansk selskab udlodder skattepligtigt udbytte til et andet dansk selskab. Sagerne betyder, at indeholdt udbytteskat skal behandles som acontoskat ved skatteberegningen.

Told- og Skattestyrelsens afgørelser indebærer, at andre skatteydere med tilsvarende forhold har penge til gode.

ToldSkat udsender derfor snarest muligt et cirkulære, der beskriver hvilke skatteydere, der har penge til gode, og hvordan de skal forholde sig. Cirkulæret vil også indeholde en nærmere beskrivelse af sagsbehandlingen af de mulige krav.

Praksisændringen har betydning for indkomstårene 1999, 2000, 2001 og 2002.

Kontakt: kontorchef Erik Eriksen, tlf. 72 37 18 42 eller pressesekretær Katrine Bargisen tlf. 72 37 09 00.