Dato for udgivelse
07 Jul 2005 09:17
Resumé
Importen af øl som videresælges er fordoblet i forhold til sidste år. Det viste ToldSkat Sydsjællands kontrol på Roskilde Festivalen.

Formålet med ToldSkats aktion på Roskilde Festivalen og ved grænsen var at sikre, at der blev betalt korrekt moms og afgifter på dåseøl og -mineralvand til videresalg.

På Roskilde Festivalen blev der i 52 sager opkrævet afgift på i alt 54.984 dåser. Det svarer til en afgift på 59.256 kr. Ved grænsen blev der opkrævet afgift af 50.860 dåser øl, 6.735 liter sodavand, 155 liter spiritus og 735 liter vin. Det svarer til 63.210 kr. i alt.

Det er især svenskere, nogle få danske asylansøgere og tyskere, som har forsøgt sig med salg af ulovligt indført øl fra tyskland, hvor mange af de handlende blev taget på fersk gerning flere gange.

- Det kan være svært at sluge at betale moms og afgifter, men da en kvinde forsøgte at sluge indkøbsbonerne fra indkøb af øl i Tyskland lykkes det os ved politiets hjælp at redde købsbonerne. Kvinden har nu betalt et betydeligt afgiftsbeløb, siger Per Jacobsen, planchef fra ToldSkat Sydsjælland.

Der venter også de handlende et efterspil, hvor Miljøstyrelsen vil bede politiet rejse tiltale over for de sælgende for overtrædelse af pantlovgivningen, da de sælgende ikke havde pantmærket de solgte øl og sodavand i overenstemmelse med reglerne.

Kontakt: Per Jacobsen, planchef i ToldSkat Sydsjælland, telefon 2260 1140 eller pressesekretær Katrine Bargisen telefon 7237 0900