Dato for udgivelse
16 Jul 2005 15:12
Resumé
Under en aktion i går beslaglagde ToldSkat store lagre af øl og sodavand. Nye pantregler betyder nemlig, at ToldSkat og Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med pantreglerne, kan beslaglægge øl og sodavand, som ikke er pantmærket.

Miljøstyrelsen og ToldSkat har i det seneste år samarbejdet for at hindre snyd med reglerne om pant for øl og sodavand i regi af Regeringens Fair Play udspil. Salget af øl og sodavand uden pantmærker er steget markant, og de almindelige bøderegler har ikke haft nogen stor effekt på snyderiet.

Fredag den 15. juli trådte en ændring af pantreglerne ikraft. Ændringen betyder, at ToldSkat kan beslaglægge øl og sodavand uden pantmærker.

ToldSkat tog reglerne i brug med det samme og gennemførte fredag en kontrol af de københavnske kiosker og grønthandleres salg af ulovlige øl og sodavand. Under aktionen fandt ToldSkat København væsentlige overtrædelser af pantlovgivningen, og i langt de fleste butikker var der ikke påsat de pligtige pantmærker. Derfor blev store lagre af øl og sodavand beslaglagt.

- Svindel med afgifter, moms, skat og pant forvrider konkurrencen mellem de butikker, der overholder lovgivningen og dem, der ikke gør. Snyderi med pantreglerne betyder også, at mange af dåserne ikke bliver genbrugt, men i stedet smidt ud på gaderne og i naturen, hvor det tager flere generationer, før dåsen er nedbrudt. ToldSkat regner derfor med at fortsætte aktionerne i Københavnsområdet hele sommeren, siger Lars Klamer funktionschef i ToldSkat København.

Virksomhederne kan få de beslaglagte øl og sodavand tilbage ved bl.a. at sætte korrekte pantmærker på alle engangsflasker og dåser. Derudover skal den ansvarlige butiksejer betale alle omkostningerne ved beslaglæggelsen, og ejeren kan samtidig forvente, at Miljøstyrelsen vil anmode politiet om at rejse sigtelse for overtrædelsen af pantbekendtgørelsen med indstilling om en klækkelig bøde.

Kontakt:
Funktionschef Lars Klamer, ToldSkat København tlf. 72374517 (beslaglæggelse og kontrol) 
Fuldmægtig Pia Nielsen, Miljøstyrelsen tlf. 29684131, og
www.mst.dk (pantreglerne)