Dato for udgivelse
18 Jul 2005 11:09
Resumé

90 lokaliteter er klar til at huse de cirka 10.500 medarbejdere i den nye told- og skatteforvaltning fra den 1. november. 


Medarbejderne samles allerede fra den 1. november på 90 adresser. Det er et stort spring fra de nuværende over 300 lokaliteter, der i dag rummer kommunale forvaltninger på skatte- og inddrivelsesområdet, ligningscentre, skattesamarbejder og ToldSkats regioner.

- Det er meget tilfredsstillende, at det på kort tid er lykkedes at samle medarbejderne på langt færre lokaliteter. Dermed skaber vi et solidt grundlag for at udbygge den faglighed og service, der skal kendetegne den nye forvaltning. Og så får vi oven i købet helt fra starten oprettet landets første samlede skattecenter - i Rønne på Bornholm, siger skatteminister Kristian Jensen.

Den nye told- og skatteforvaltning modtager ca. 5.600 skatte- og inddrivelsesmedarbejdere fra kommunerne. Sammen med ToldSkats omkring 4.900 ansatte bliver der dermed i alt ca. 10.500 medarbejdere i den nye samlede forvaltning.

- Der er mange faktorer i spil, når flere tusinde mennesker skal flytte. Vi satser på hurtigt at samle medarbejderne på så få adresser som muligt. Der skal derfor indgås nye lejeaftaler med en fornuftig løbetid, samtidig med at der skal tages hensyn til eksisterende lejeaftaler, forklarer Kristian Jensen.

- Dette komplicerede puslespil betyder så desværre, at vi i enkelte tilfælde har måttet acceptere løsninger, der ikke er optimale for medarbejdere, idet nogle få i en overgangsperiode flytter lidt væk fra den by, hvor skattecentret skal ligge. På den anden side vil de nye lokaleløsninger føre til, at flere medarbejdere fra starten kommer til at sidde sammen med deres nye kolleger, udtaler skatteministeren.

FAKTA
Den 1. november 2005 fusionerer den statslige skatteforvaltning (ToldSkat) og de kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltninger som første led i kommunalreformen. Hele skatteopgaven samles i én myndighed fordelt på 30 skattecentre.

Ca. 4.000 medarbejdere flytter til nye kontorer pr. 1. november. Heraf flytter ca. 2.400 hen over de nuværende kommunegrænser, mens resten flytter inden for kommunegrænser; i det centrale København flytter alene ca. 800 medarbejdere.

Kontakt: Vicedirektør Preben Kristiansen eller pressesekretær Katrine Bargisen, telefon 72 37 09 00