Dato for udgivelse
29 Aug 2005 16:15
Resumé

Skatteministeriet har udpeget 35 direktører til at lede arbejdet i de 30 skattecentre, der bliver etableret den 1. november 2005.
Direktørernes første opgave bliver at forberede etableringen af skattecentrene, så de er klar til at modtage medarbejdere og overtage opgaver fra kommunerne og ToldSkat den 1. november 2005.

Alle tiltræder stillingerne den 1. november 2005, men vil så hurtigt som muligt begynde arbejdet med at opbygge centrene.

Se navnene og billeder af direktørerne her.

Fakta
Den 1. november 2005 fusionerer ToldSkat og de kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltninger til en enhedsorganisation. Opgaverne dækker skat, afgifter, told og inddrivelse. Organisationen har hovedkontor i København, mens 30 skattecentre er fordelt over hele landet. Organisationen får ca. 10.500 medarbejdere.

Kontakt: Told- og skattedirektør Ole Kjær, telefon 72 37 00 10 eller pressesekretær Katrine Bargisen, telefon 72 37 09 00