Dato for udgivelse
19 Sep 2005 17:33
Resumé
ToldSkat Nordjylland har den 15. og 16. september 2005 gennemført en kontrolaktion mod restauranter og pizzeriaer i Nordjylland. Kontrolaktionen er foretaget i samarbejde med Arbejdsdirektoratet, Fødevarestyrelsen, de kommunale skatteforvaltninger og politiet.

Kontrolaktionen er gennemført som opfølgning på Folketingets lovgivning om øget indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse og som led i regeringens Fairplay-kampagne, der sætter fokus på holdningen til virksomhedssnyd, socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft.

Under aktionen blev der aflagt uanmeldt kontrolbesøg i 42 virksomheder, og der blev antruffet i alt 79 personer udover indehaverne.

Ud af disse havde:
- 13 første arbejdsdag
- 4 fik udbetalt dagpenge
- 10 fik udbetalt sociale ydelser
- 19 var enten familie eller venner, der arbejder uden aflønning og endelig var der 3 som stak af, da myndighederne dukkede op.

Endelig traf myndighederne 1 person, som havde opholdstilladelse men ikke arbejdstilladelse, og en 1 person, som hverken havde opholds- eller arbejdstilladelse.

Alle virksomheder havde kasseapparat, men i 18 tilfælde blev det konstateret, at kasseregnskabet var mangelfuldt.

6 virksomheder var endnu ikke optaget i Næringsbasen og i 5 tilfælde var der så lidt styr på antallet af ansatte og deres arbejdstid og løn, at det må overvejes, om virksomhederne skal pålægges pligt til at føre logbog.

- Der er fortsat mange problemer omkring ansættelse og regnskaber i virksomhederne. Resultatet af aktionerne viser, at til trods for, at branchen er kontrolleret flere gange tidligere, synes forholdende generelt ikke at være blevet bedre. Der er stadig en del af branchen, som ikke har vilje til at overholde gældende regler, siger funktionschef Hanne Lundgaard Pedersen fra ToldSkat Nordjylland.

I flere tilfælde var der tale om kontrol af virksomheder, som også tidligere har været kontrolleret i forbindelse med lignende aktioner, og bortset fra ét enkelt tilfælde, hvor der ved sidste kontrolbesøg var 5 uregistrerede ansatte, som nu alle var registreret, kan det konstateres, at der ikke er sket forbedringer. Disse virksomheder vil nu blive underkastet en dyberegående kontrol.

Fødevarestyrelsen fandt også denne gang flere overtrædelser af reglerne. Således blev der blandt andet givet 4 bøder i virksomheder i relation til smiley-ordningen samt for manglende dokumentation af egenkontrollen og i 32 tilfælde blev der givet indskærpelser for blandt andet behandling af fødevarer, manglende hygiejneuddannlse samt mærkning af fødevarer.

Yderligere spørgsmål: funktionschef Hanne Lundgaard Pedersen, telefon 72 37 24 66.