Dato for udgivelse
19 Sep 2005 17:48
Resumé
I jagten på sort og illegal arbejdskraft har 36 virksomheder i Vestjylland i løbet af weekenden haft uanmeldt besøg af ToldSkat, fødevarekontrollen og de sociale myndigheder.

Aktionen har været rettet mod virksomheder som er udvalgt bredt indenfor forskellige brancher som omfatter restauranter, pizzeriaer, grillbarer, værtshuse, bagerier og massageklinikker.

Målet med aktionen er at sikre ærlige virksomheder (medspillere) imod illoyal konkurrence fra virksomheder, som ikke har til hensigt at overholde landets love (modspillere) samt supplere den af regeringen iværksatte Fairplay-kampagne.

Resultatet af aktionen var:

- 12 ansatte havde første arbejdsdag

- 13 personer modtager uberettiget sociale ydelser samtidig med at de arbejder

- 4 personer modtager uberettiget arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at de arbejder

- 8 virksomheder vil blive vurderet med henblik på pålæg om at føre logbog over de ansatte

- 6 virksomheder havde ikke kasseapparat

- 10 virksomheder førte ikke kasserapport

- Ved 20 virksomheder konstateredes mangler ved kasseopgørelsen

 

De oplysninger der er samlet ind under aktionen, vil blive anvendt til en opfølgende kontrol af skat, moms, andre afgifter, udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge m.v. Endvidere vil fødevareregionerne anvende indsamlede oplysninger til brug ved fremtidige kontroller.

Yderligere oplysninger: Funktionschef Erik Asmussen, telefon 21 48 75 36