Dato for udgivelse
19 Sep 2005 17:55
Resumé

ToldSkat Østjylland har den 15. og 16. september 2005 gennemført en kontrol af restauranter og andre fødevarebutikker i Århus- og Randersområdet. Kontrolaktionen er foretaget i samarbejde med Arbejdsdirektoratet og Århus Kommunes Skatteforvaltning og med bistand fra Århus og Randers Politi.


Kontrolaktionen er gennemført som opfølgning på Folketingets lovgivning om øget indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse og som led i regeringens Fairplay-kampagne, der sætter fokus på holdningen til virksomhedssnyd, socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft.

I kontrolaktionen har ToldSkat afprøvet reglerne vedrørende krav om eller frakendelse af næringsbrev samt om muligheden for at kunne give virksomhederne pålæg om at føre logbog over ansatte, løn og arbejdstid.

Herudover er virksomhedens fremgangsmåde ved indtægtsregistrering blevet kontrolleret, d.v.s. anvendelse af kasseapparat, daglig kasseopgørelse/-afstemning og førelse af det daglige kasseregnskab.

Under aktionen blev der aflagt uanmeldt kontrolbesøg i 30 virksomheder, og der blev antruffet 60 personer.

6 personer oplyste at have første arbejdsdag, 4 fik udbetalt dagpenge og 7 fik udbetalt sociale ydelser. Arbejdsdirektoratet og de sociale myndigheder vil efterfølgende undersøge, om udbetalingerne er foretaget retmæssigt.

4 af de besøgte virksomheder havde ikke kasseapparat og 21 virksomheder havde mangelfuldt kasseregnskab i form af manglende eller forkert kasseopgørelse eller kasserapport.

5 virksomheder var endnu ikke optaget i Næringsbasen, og i 9 virksomheder var der så lidt styr på antallet af ansatte og deres arbejdstid og løn, at ToldSkat overvejer, om virksomhederne skal pålægges pligt til at føre daglig logbog.

Ved kontrol i et bageri viste det sig, at 2 ud af 4 ansatte var illegale indvandrere uden hverken opholds- eller arbejdstilladelse. De illegalt ansatte og virksomhedens indehaver kan se frem til bødeforelæg.

Yderligere oplysninger: Funktionschef Knud B. Nielsen, telefon 30 92 44 30.