Dato for udgivelse
19 Sep 2005 17:36
Resumé

ToldSkat Sydjylland, Grænsepolitiet samt Fødevareregion Sønderjylland har på ny gennemført en fælles aktion ved landegrænsen rettet mod sort- og illegal arbejdskraft, ulovlig indførsel af øl og mineralvand mv. samt fødevarer.


Formålet med aktionen var som led i Regeringens Fairplay-kampagne at styrke kontrollen med sort- og illegalt arbejde samt illegal indførsel af øl, mineralvand og fødevarer.

Aktionen blev afviklet over weekenden den 17.- 19. september 2005. Ved aktionen blev ca. 1.000 køretøjer og ca. 2.000 personer kontrolleret efter at have passeret landegrænsen.

Ved den del af kontrollen, der var rettet imod sort og illegal arbejdskraft, blev det konstateret, at 23 udenlandske virksomheder ikke var momsregistreret i Danmark, medens 24 andre udenlandske virksomheder undersøges nærmere for at se, hvorvidt de overholder lovgivningen.

Endvidere blev der ved kontrolaktionen afsløret 11 sager med ulovlig indførsel af øl og sodavand, hvor der blev opkrævet afgifter af en erhvervsmæssig indførsel af 4527 liter øl og 1.018 liter sodavand.

Der blev også i forbindelse med kontrolaktionen beslaglagt 400 kg kød- og mejeriprodukter, ligesom der var 3 andre sager med ulovlig import af kødvarer, som undersøges nærmere.

Aktionen afslørede desuden 3 sager med illegale indvandrere og 3 sager med indsmugling af våben (slagvåben og gasspray). Endelig var der også nogle sager med ulovlig erhvervsmæssig indførsel af vin og tobaksvarer. Samtidig med aktionen blev der hos 9 udenlandske busser opkrævet moms af turistkørsel i Danmark.

Aktionen viser, at der fortsat er for mange udenlandske byggevirksomheder, der ikke overholder lovgivningen, ligesom der fortsat finder sker en ulovlig indførsel af øl, sodavand og fødevarer. ToldSkat vil derfor sammen med Grænsepolitiafdelingen og Fødevareregion Sønderjylland gennemføre flere kontrolaktioner ved landegrænsen med henblik på at bekæmpe ulovlighederne.

Yderligere oplysninger: Funktionschef Thorkild Bertelsen, telefon 22 60 12 95