Dato for udgivelse
20 Sep 2005 16:39
Resumé
Fredag den 16. september gennemførte ToldSkat Fyn i samarbejde med Arbejdsdirektoratet, Fødevareregion Fyn, de sociale myndigheder og Politiet endnu en kontrolaktion mod øens pizzeriaer, værtshuse og restauranter.

Aktionen var rettet mod sort og illegalt arbejde og mod modtagere af sociale ydelser og dagpenge, ligesom virksomhedernes kasseregnskaber blev gået efter i sømmene. Flere virksomheder, hvor der blev konstateret uregelmæssigheder under kontrolaktionerne i maj måned blev genbesøgt, ligesom nye virksomheder blev taget op til kontrol. Fødevareregion Fyn havde under aktionen focus på virksomhedernes rengøring, hygiejne og egenkontrol.

ToldSkat traf 94 personer, hvoraf:

  • 21 personer sagde, at de havde første arbejdsdag
  • 16 personer arbejdede sort
  • 16 personer modtog uberettiget sociale ydelser
  • 10 personer modtog uberettiget arbejdsløshedsdagpenge
  • 2 udlændinge var uden arbejdstilladelse
  • 3 personer stak af

3 virksomheder var ikke registreret som arbejdsgivere.

Stort set samtlige virksomheder efterlevede ikke lovgivningen krav til kasseregnskaber, og 3 virksomheder var helt uden kasseapparat.

Under besøgene blev det konstateret, at omfanget af den benyttede sorte arbejdskraft er noget større end konstateret, da opslag på vægge og notater i kalenderbøger mv viste navne, som heller ikke var blevet indberettet til myndighederne.

Flere af virksomhederne vil nu få pålæg om fremover at føre logbog over de ansatte ligesom andre vil modtage en advarsel om også fremover at få samme pålæg, medmindre forholdene bedres væsentligt. Overtrædelse af pålægget om at føre logbog vil medføre bødestraf.

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Finn Fournaise, ToldSkat Odense, telefon 72 37 19 52 eller mobil 20 60 89 79