Dato for udgivelse
21 Sep 2005 17:20
Resumé

ToldSkat Sydjylland har sammen med de lokale skattemyndigheder i Sønderjylland og politiet kontrolleret sort og illegalt arbejde i massageklinikker i området på en aktion i går.


Denne gang var aktionen rettet mod massageklinikker i det Sønderjyske område. I aktionen deltog i alt 68 mand, og der blev slået til på samme tid i samtlige massageklinikker. Aktionen er afviklet i tæt samarbejde med Pro Vejle/REDEN-STOP Kvindehandel, der er en institution, der tilbyder hjælp til kvinder, der har været udsat for kvindehandel, hvilket ofte er tilfældet for de illegale prostitueredes vedkommende.

Aktionen har været rettet mod massageklinikker, dvs. adresser hvorfra der tilbydes seksuelle ydelser.

Formålet med aktionen var at sikre:
  • at der afregnes skat og moms efter gældende regler
  • at indkomst ved udlejning af lokaler til massageklinikker beskattes efter gældende regler
  • at der ikke uberettiget udbetales overførselsindkomster, såsom kontanthjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse.
  • at der ikke beskæftiges illegalt arbejdskraft

ToldSkat besøgte 12 massageklinikker ogg traf i alt 18 personer, som arbejdede som massagepiger, vagt eller telefonpasser. En foreløbig opgørelse af indsatsen viser, at kun meget få var momsregistreret, 1 person blev anholdt for ikke at have lovlig opholdstilladelse og 10 personer oplyste, at det var deres første arbejdsdag, eller de slet ikke arbejdede på stedet, men blot var på besøg eller lignende.

Ikke alle var lige glade for myndighedernes besøg, og i et tilfælde måtte man havde hjælp af en låsesmed for at blive lukket ind, medens det et andet sted først lykkedes efter store anstrengelser at blive lukket ind.

Af sjove episoder kan nævnes, at en massøse blev så overrasket over det massive opbud af politi og skattefolk, at hun spontant udbrød, da hun åbnede døren - "Nej, kun én ad gangen".

Generelt var det de samme svar, der blev givet som ved andre aktioner - nemlig, at man "lige var startet", eller slet ikke arbejdede på stedet, men kun var besøg eller lignende.

En række forhold skal nu efterforskes nærmere af ToldSkat, politiet, samt de sociale myndigheder før det endelige resultat af aktionen kan gøres op. Bl.a. er det på nuværende tidspunkt ikke muligt endeligt at gøre op, hvor mange af de antrufne, der samtidig oppebærer sociale ydelser eller om indtægterne er opgivet til skattevæsenet.

Kontrolaktionen viser - som tilsvarende aktioner andre steder i landet, at der er massive problemer i branchen. Hovedreglen er at der ikke afregnes eller kun afregnes mindre beløb i moms og skat til det offentlige. På den baggrund vil vi også fremover have fokus på branchen, og yderligere aktioner kan forventes til kontrol.

Yderligere oplysninger: Funktionschef Thorkild Bertelsen, telefon 72 37 66 96 eller mobil 22 60 12 95