Dato for udgivelse
21 Sep 2005 17:13
Resumé
ToldSkat Nordsjælland-Bornholm har i dagene 15. - 19. september 2005 gennemført kontrolaktioner mod restauranter og pizzeriaer sammen med politiet og kommuner.

Kontrolaktionerne er gennemført som led i regeringens Fairplay-kampange, der sætter fokus på holdningen til virksomhedssnyd, socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft.

I forbindelse med aktionerne blev der aflagt uanmeldt kontrolbesøg hos 39 virksomheder, hvor der foruden indehavere blev truffet 143 personer.

Af de 143 personer havde 21 ”første arbejdsdag”, 11 fik udbetalt dagpenge, 9 fik udbetalt sociale ydelser, 24 var enten familie eller venner, der arbejdede uden aflønning, og endelig var der 1 som stak af, og 1 der arbejdede uden arbejdstilladelse.

I 26 af virksomhederne kunne det konstateres, at der var fejl og mangler i regnskaberne, og i 4 af virksomhederne var der så lidt styr på ansættelsesforholdene, at der må overvejes pålæg om at føre logbog.

Planchef Gert Ensted fra ToldSkat Nordsjælland-Bornholm udtaler, at resultatet af kontrolaktionerne viser, at der på trods af tidligere kontrolaktioner i branchen ikke er sket forbedringer med hensyn til hverken regnskabs- eller ansættelsesforhold. En konsekvens af forholdene i virksomhederne er, at vi sammen med de øvrige myndigheder må gå i gang med at lave dyberegående opfølgningsbesøg. 

Yderligere oplysninger: Planchef Gert Ensted, telefon 25 44 05 06.