Dato for udgivelse
23 Sep 2005 09:58
Resumé
ToldSkat Sydsjælland har som led i regeringens fairplay-kampagne det stadig stærkere myndighedssamarbejde til bekæmpelse af bl.a. sort- og illegalt arbejde gennemført endnu en kontrolaktion på byggepladser den 22. september 2005.

Aktionen er blevet gennemført af told- og skattemedarbejdere i hele Sydsjælland med deltagelse af medarbejdere fra de kommunale skattemyndigheder.

Aktionen har været rettet mod 31 byggepladser og en foreløbig opgørelse af indsatsen viser følgende resultat:

  • 224 er truffet på byggepladserne og er blevet interviewet
  •  2 oplyste, at det var deres første arbejdsdag
  •  1 får udbetalt dagpenge
  •  3 får udbetalt sociale ydelser

 - Kontrolaktionen viser, lige som kontrolaktionen i maj måned, at der ikke er problemer med anvendelse af sort arbejde på byggepladserne i området, siger Planchef i ToldSkat Sydsjælland Per Jacobsen.

Yderligere oplysninger: planchef Per Jacobsen, telefon 22 60 11 40