Dato for udgivelse
23 Sep 2005 10:10
Resumé
ToldSkat Sydsjælland har som led i regeringens fairplay-kampagne det stadig stærkere myndighedssamarbejde til bekæmpelse af bl.a. sort- og illegalt arbejde gennemført en kontrolaktion mod bagere den 23. september 2005.

Aktionen er blevet gennemført af told- og skattemedarbejdere i hele Sydsjælland med deltagelse af medarbejdere fra de lokale skattemyndigheder. Aktionen har været rettet mod 27 bagere i følgende områder og en foreløbig opgørelse af indsatsen viser følgende resultat:

  •  54 er truffet i bagerierne og er blevet interviewet
  •  4 oplyste, at det var deres første arbejdsdag
  •  2 får udbetalt dagpenge
  •  3 får udbetalt sociale ydelser

Planchef i ToldSkat Sydsjælland Per Jacobsen udtaler:

- Skatteministeren har tidligere modtaget en oversigt over bagere, der angives at anvende sort arbejdskraft. På listen optrådte 5 bagere i Sydsjælland. Kontrolaktionen har afdækket, at 3 af disse bagerier tilsyneladende ikke "har rent mel i posen", da de enten påstod at have første arbejdsdag eller var på dagpenge. Forholdene i disse bagerier vil nu blive undersøgt nærmere, herunder også med henblik på at pålægge dem at føre daglig logbog over de beskæftigede i bageriet. 2 andre bagerier havde lukket.

Herudover viser kontrolaktionen, at forholdene tilsyneladende er i orden de andre steder ToldSkat har besøgt.

Yderligere oplysninger: planchef Per Jacobsen, telefon 22 60 11 40