Dato for udgivelse
26 Sep 2005 13:00
Resumé

I løbet af den sidste uges tid har Politiet, Københavns Kommune, Arbejdsdirektoratet og ToldSkat København foretaget kontrol af prostitutionsbranchen, bagerier, byggepladser og restauranter.


Aktionerne viste, at der i flere af de kontrollerede brancher stadig er en udbredt anvendelse af sort og/eller illegal arbejdskraft. Det viste sig dog også, at nogle af de virksomheder, ToldSkat har besøgt flere gange, har rettet helt eller delvist op på forholdene.

Ved aktionerne blev der kontrolleret 119 virksomheder. Heraf havde 9 virksomheder ansatte uden arbejdstilladelse, og 31 virksomheder er ikke registreret for moms og/eller A-skat.

Af de kontrollerede virksomheder var 6 udenlandske, hvor registreringsforholdene skal undersøges nærmere.

Der blev kontrolleret 351 personer. Heraf var 30 udlændinge, der var ansat i udenlandske virksomheder. Deres forhold undersøges nærmere.

- 33 af de kontrollerede oplyste, at de havde første arbejdsdag.
- 42 personer får udbetalt dagpenge eller sociale ydelser.
- 5 af de ansatte havde ikke opholds- og arbejdstilladelse. Disse 5 personer blev anholdt.
- 15-20 personer forsvandt under aktionerne. Det vides ikke, hvorfor disse personer ikke ønskede at tale med ToldSkat.

ToldSkat Københavns efterfølgende gennemgang af de indhentede oplysninger vil vise omfanget af unddragne skatter og afgifter, samt omfanget af snyd med dagpenge eller sociale ydelser.

Yderligere oplysninger: Funktionschef Gert Roos, tlf. 25 44 05 65