Dato for udgivelse
26 Sep 2005 16:23
Resumé
ToldSkat Østjylland har den 24. september 2005 været på kontrol på byggepladser, herunder nyopførelse af parcelhuse og sommerhuse.

Kontrolaktionen er gennemført som en opfølgning på Folketingets lovgivning om øget indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse og som led i regeringens Fairplay-kampagne, der sætter fokus på holdningen til virksomhedssnyd, socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft.

Under aktionen aflagde ToldSkat uanmeldt kontrolbesøg på 17 byggepladser og traf 33 personer udover indehaverne. De antrufne personer blev alle interviewet om ansættelsesforhold. Ud af disse fik 2 udbetalt dagpenge og 19 var familie eller venner, der arbejdede uden aflønning. ToldSkat vil efterfølgende foretage nærmere undersøgelse af de konstaterede forhold.

Ikke alle steder var ToldSkat lige velkomne. Ved et sommerhusbyggeri i Ebeltoftområdet fik kontrolmedarbejderne af bygherren oplyst, at de 2 personer, som var beskæftiget med byggeriet, var venner. På forespørgsel kunne han kun huske fornavnet på den ene af vennerne. ToldSkat fik herefter i stærke vendinger forment adgang til at tale med de 2 personer og til at opholde sig på byggepladsen. Det var ikke muligt at tale bygherren til rette, hvorfor det blev nødvendigt at tilkalde politiet, som bistod ToldSkat med at få adgang til byggepladsen og til at få de ønskede oplysninger fra bygherren og vennerne. Det viste sig nu, at vennerne var ansat i et VVS-firma, og at der vil komme en faktura på arbejdet fra dette firma.

- Aktionen viser, at det også fremover er nødvendigt med kontrolaktioner mod nybyggeri af parcelhuse og sommerhuse, siger Planchef Søren V. Christensen fra ToldSkat Østjylland.

Yderligere oplysninger: funktionschef Poul-Erik Jønsson, telefon 72 37 62 33.