Dato for udgivelse
05 Oct 2005 09:51
Resumé
Rigsrevisionen vurderer, at ToldSkats indsats mod sort økonomi er god. Det fremgår af en rapport, som er offentliggjort i dag.

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort deres beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. ToldSkats indsats er vurderet i forhold til en model for god praksis, som Rigsrevisionen har opstillet på baggrund af andre landes erfaringer og praksis. Modellen er, at erfaringerne fra de andre lande bruges som eksempler på god praksis.

- Jeg er meget tilfreds med, at ToldSkats indsatsstrategi fra 2004 følger god praksis. På den måde kan vi bekæmpe den sorte økonomi og sikre, at alle betaler den skat, de skal - hverken mere eller mindre, siger skatteminister Kristian Jensen.

Efter indsatsstrategien yder ToldSkat service og vejledning til borgere og virksomheder, som ønsker at holde sig inden for loven, mens ToldSkat gennemfører målrettet kontrol hos dem, som bevidst omgår reglerne.

Rigsrevisionen peger også på nogle områder, hvor ToldSkats indsats mod sort økonomi kan styrkes. Det drejer sig blandt andet om bedre målsætning for kontrollerne, og dette arbejde er allerede i fuld gang med at blive indarbejdet i den nye organisation SKAT.

Læs beretningen her.

Yderligere oplysninger: underdirektør Preben Bialas, telefon 72 37 00 15