Dato for udgivelse
06 Oct 2005 09:51
Resumé
Næste års forskudsopgørelse med skattekort 2006 er nu ved at blive dannet, og borgerne vil modtage den med posten fra den 16. november 2005. Forskudsopgørelsen og derved skattekortet kan ændres sikkert og nemt via TastSelv, og man kan som noget nyt straks efter indtastningen printe sit nye skattekort.

Skatteministeriet er i fuld gang med forberedelsen af den automatiske forskudsregistrering for 2006. Fortrykte forskudsopgørelser og nye skattekort bliver sendt ud i november måned.

Skatteyderne kan herefter lave ændringer på traditionel vis ved at indsende den rettede forskudsopgørelse. Der er også mulighed for selv at taste rettelser gennem TastSelv systemet enten via internettet eller via telefon. Ved brug af TastSelv via internettet vil det nu være muligt selv at udprinte sit nye skattekort umiddelbart efter den indtastede ændring.

Skattestoppet sikrer fortsat, at indkomstskatter og afgifter holdes i ro, ligesom loftet over ejendomsværdiskatterne gør, at borgerne ikke berøres af stigninger i ejendomsvurderingen. Beløbsgrænserne i skattelovgivningen reguleres også, så den almindelige lønudvikling ikke medfører, at skatteskruen strammes yderligere. Læs mere om reguleringen her.

Grundlaget for den automatiske forskudsregistrering for 2006 fremgår af bekendtgørelsen om forskudsregistrering for 2006. Yderligere oplysninger findes på Skatteministeriets hjemmeside, www.skat.dk.

Kontakt: SKAT på telefon nr. 72 22 18 18 eller pressetelefonen på nr. 72 37 09 00.