Dato for udgivelse
08 Nov 2005 12:15
Resumé

Skatterådet har på sit møde tirsdag den 8. november 2005 vedtaget befordringssatserne for 2006.


Befordringssatser for 2006 er følgende:

Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2006 er fastsat til:

1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag

2) 25 -100 km inkl. 1,78 kr. pr. km (den er 1,68 kr. pr. km i 2005)

3) over 100 km 0,89 kr. pr. km (den er 0,84 kr. pr. km i 2005)

Med virkning fra 1. januar 2006 er godtgørelse, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B, skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:

1) kørsel til og med 20.000 km årligt 3,30 kr. pr. km (den er 3,10 kr. pr. km i 2005) 

2) kørsel udover 20.000 km årligt 1,78 kr. pr. km (den er 1,68 kr. pr. km i 2005)

3) for benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil,

4) for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,40 kr. pr. km. (uændret)


Skatterådet har ved fastsættelsen af satserne anvendt en benzinpris på 10,12 kr./l  (95 oktan).

Skatterådets beregningsgrundlag vil blive vedlagt den bekendtgørelse, der vil blive udsendt med Skatterådets satser i december 2005.


Med venlig hilsen
SKAT Hovedcentret
Pressefunktionen
Tlf.: 72370900.