Dato for udgivelse
09 Nov 2005 11:25
Resumé
Under en fælles EU-aktion tidligere på året blev i alt 485.000 kg kopivarer beslaglagt. Også SKAT deltog i aktionen.

Under dæknavnet operation FAKE afholdte SKAT i perioden 17.-27. maj 2005 en fælles aktion mod kopivarer fra Kina sammen med kollegaer fra de øvrige EU-medlemslande. De samlede EU-tilbageholdelser udgjorde 485.000 kg kopivarer, svarende til 2 mio. produkter, indenfor bl.a. beklædning, medicin, cigaretter, elektronik og tasker m.v. De tilbageholdelser som SKAT gjorde i forbindelse med aktionen vedrørte stort set samme varetyper. Men derudover fandt SKAT også kopivarer indenfor legetøj, bl.a. fjernstyrede biler og air softguns. Den øgede kontrolindsats var rettet både mod fly- og skibstrafik.

SKATs tilbageholdelser i forbindelse med operation FAKE udgør kun en lille del af årets samlede tilbageholdelser:

- Handel med kopivarer er et stigende problem, og det er derfor vigtigt at være med i den fælles EU-indsats, siger Trine Dancygier, funktionschef for Task Force Varemærkeforfalskning i SKAT og uddyber:

- Takket være et godt samarbejde med erhvervslivet og andre myndighedsinstanser, kan vi i dag lave nogle bedre risikoanalyser og dermed målrette vores indsats bedre. Det giver flere og større beslaglæggelser, og vi er derfor glade for EU-samarbejdet omkring varemærkeforfalskning.

Initiativet til Operation FAKE kom fra Europa-Kommisionens kontor for svindelbekæmpelse (OLAF) i samarbejde med generaldirektoratet for beskatning (TAXUD). Yderligere information findes på OLAFs hjemmeside.

Kontakt: Henriette Kinnunen, presserådgiver i SKAT, tlf. 72 37 09 00