Dato for udgivelse
15 Dec 2005 12:11
Resumé

Skatteministeren har netop afgivet en redegørelse om omkostningsgodtgørelse fra 2002-2004 til Folketingets Skatteudvalg.

 


Det fremgår af rapporten, at borgerne oftere får professionel hjælp, når de fører en skattesag. I 2001 bad ca. 2.000 personer om godtgørelse. I 2004 har SKAT behandlet næsten 5.000 anmodninger om godtgørelse. Den samlede udgift til ordningen er i 2004 ca. 134 mio. kr.

- Jeg er glad for, at alle borgere kan få dækket deres omkostninger, når de får ret i en klage. Økonomi skal ikke afholde nogen fra at klage, og derfor valgte vi at forbedre ordningen væsentligt i 2002 for at styrke retssikkerheden, siger skatteminister Kristian Jensen.

I næsten halvdelen af sagerne udbetales der i dag en godtgørelse på 100 procent til borgeren, fordi skatteyderen har vundet sagen eller fået medhold i overvejende grad.

- Vi kan se, at borgerne ikke bare bruger ordningen til at klage i øst og vest, men at de primært klager i de sager, hvor myndighederne ikke har været gode nok. Jeg er derfor meget tilfreds med ordningen som en garanti for retssikkerhed, siger Kristian Jensen.

- SKAT gennemfører løbende undersøgelser af eventuelle misbrug af ordningen, men har ikke kunnet konstatere, at et sådant finder sted. Det er jeg naturligvs glad for, slutter skatteministeren, som er indstillet på at lade ordningen fortsætte uændret.

Læs redegørelsen her.

Kontakt: SKATs pressetelefon 72 37 09 00