Dato for udgivelse
21 Dec 2005 11:15
Resumé

SKAT er nu klar med en prognose for ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005. De endelige vurderinger bliver dog først udsendt sammen med selvangivelserne i løbet af foråret 2006.


SKAT er nu klar med en prognose for årets ejendomsvurderinger, som i år vedrører ejerboliger. Med skæringsdato 1. oktober bliver ejerboliger således vurderet i alle ulige år, mens andre ejendomme - som landbrug, erhvervsejendomme og ubebyggede grunde - bliver vurderet i lige år.

Boligejerne får besked om ejendomsvurderingerne på deres selvangivelse, som bliver udsendt i marts-april 2006. Den 18. april 2006 offentliggøres alle vurderingerne på SKATs hjemmeside.

Ejerne kan klage over ejendomsvurderingerne frem til den 1. juli 2006. Klager skal sendes til SKAT til det skattecenter, som vil fremgå af vurderingsmeddelelsen.

Ejendomsværdiskat og grundskyld
Ejendomsvurderingerne har betydning for den ejendomsværdiskat, som ejerne skal betale for 2005 - se dog om skattestoppet nedenfor - og for den ejendomsskat (grundskyld), der skal betales for 2007.

Regeringens skattestop betyder, at man reelt ikke kan komme til at betale mere i ejendomsværdiskat, end man gør i dag for den samme ejendom - medmindre der er lavet ændringer, der kræver byggetilladelse. Derimod kan man komme til at betale mindre, hvis vurderingen falder under skatteloftet (som er det mindste tal af vurderingen i 2001 plus fem procent og vurderingen i 2002).

Grundskylden er en kommunal skat, hvor skattestoppet betyder, at den gennemsnitlige udskrivningsprocent set over alle kommuner ikke må stige. Regeringen har derudover sikret, at der er lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år som følge af stigende vurderinger. I 2006 kan stigningen højst blive 5,5 procent.

Tabellerne nedenfor viser den forventede udvikling i ejendomsvurderingerne de sidste to år - både på landsplan og på regionalt plan. Tallene er dog behæftet med en vis usikkerhed - dels fordi prognosen er baseret på en mindre del af de vurderede ejendomme, og dels fordi SKAT fortsat arbejder med at fastlægge de endelige vurderinger.

Læs mere her om udviklingen på landsplan, regionalt og for de forskellige ejendomstyper.

Kontakt: SKATs pressefunktion på tlf. 72 37 09 00.