Nr.Titel
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.068 ENApplication – Approval according to section 8 A and/or section 12(3) of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven)
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.012 ENDonation form for charitable organisations – information on amounts donated etc.
03.013 ENDonation form for religious communities etc. – information on amounts donated etc.
03.075 AeIndkomst indberetning
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skatteindberetningsloven)
03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.018Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
03.087Indberetning af statsstøtte for kapitalindskud
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti m.m.
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.047Tilmelding som Indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv.
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G