Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
13.004 FR/ENDéclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats
13.005Tolddeklaration for internationale organisationer
13.006Tolddeklaration for missionschefer
13.009INF 1 - Oplysningsskema
13.010INF 5 - Aktiv forædling
13.012INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling
13.013INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema
13.014Varecertifikat - EUR 2
13.015Varecertifikat - EUR 1
13.016INF 4 - Oplysningscertifikat
13.017Oprindelsescertifikat
13.019Varecertifikat A.TR.
13.020INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel
13.021Varecertifikat - EUR-MED
13.031Ansøgning om bevilling til forenklet toldangivelse (SDE) og indskrivning i klarerens regnskab (EIR)
13.032Ansøgning om bevilling til særligt anvendelsesformål (end use), passiv forædling eller midlertidig import
13.034Ansøgning om bevilling til Passiv forædling - supplementsformular
13.035Ansøgning om bevilling til at drive et toldoplag
13.036Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling
13.037Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål eller Passiv forædling
13.038Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse (ACE)
13.039Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse (ACR)
13.040Certificate of non-manipulation
13.041TORO in accordance with Article 218 UCC
13.043Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør (Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet)
13.044Ansøgning om tilladelse til overdragelse/erhvervelse af rettigheder og forpligtelser