Når du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre lejlighedsvis, fx via GoMore, Boatflex eller Out2Camp, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet.

Du kan vælge at få fradrag ved:

  • enten at benytte bundfradraget, hvor du betaler skat af 60 % af de indtægter, der overstiger bundfradraget på 10.700 kr. i 2021 (10.500 kr. i 2020). Udlejer du din nul- eller lavemissionsbil, fx en el-bil, er bundfradraget 20.000 kr. i 2021.
  • eller at benytte et regnskabsmæssigt fradrag, hvor du betaler skat af den del af indtægterne, der overstiger udgifterne.

Fra 2021 kan du kun få bundfradraget ved at udleje via et bureau

Fra 1. januar 2021 kan du kun få bundfradraget, hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn via et bureau. Bureauet indberetter dine indtægter til Skattestyrelsen. Du skal altså ikke selv indberette fra 2021 og frem, når du udlejer via bureau.

Oplys den skattepligtige indtægt

Du skal oplyse den skattepligtige indtægt i felt 250 på forskudsopgørelsen og i rubrik 20 på årsopgørelsen, når den er klar i midten af marts.

Benytter du bundfradraget, skal du være opmærksom på, at du fra 1. januar 2021 kun kan få bundfradraget ved at udleje via et bureau. I 2021 er bundfradraget 10.700 kr. (20.000 kr. i 2021, hvis ud udlejer en nul- eller lavemissionsbil).

Vil du have bundfradrag for indtægter fra 2020, finder du din skattepligtige indtægt ved at trække 10.500 kr. (2020) fra de samlede indtægter og herefter fratrække 40 %.

Benytter du det regnskabsmæssige fradrag, finder du den skattepligtige indtægt ved at trække de udgifter, der er forbundet med udlejningen fra de samlede indtægter.

Hvis du trækker udgifterne fra, skal du føre regnskab over dine indtægter og udgifter. Læs, hvilke udgifter du kan fratrække, og hvad du ellers skal gøre i afsnittet om Regnskabsmæssigt fradrag.

Sådan retter du årsopgørelsen:

  1. Log på TastSelv Borger
  2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  3. Indtast den skattepligtige indtægt i rubrik 20. 
  4. Tag stilling til, om der er andre oplysninger, du skal rette på årsopgørelsen. 
  5. Tryk Næste og derefter Godkend.
  6. Du vil få vist en kvittering og kan se din årsopgørelse.

Fra 2021 kan du kun benytte bundfradraget, hvis du udlejer via et bureau

Alle har mulighed for at vælge bundfradraget frem til 2020, men fra 1. januar 2021 kan du kun få bundfradraget, hvis du lejer ud gennem et bureau. Bureauet indberetter indtægten til årsopgørelsen.

Sådan får du bundfradraget til og med 2021

Vælger du bundfradraget, skal du trække 10.700 kr. i 2021 fra din samlede lejeindtægt og herefter fratrække 40 %, inden du oplyser indtægten på forskuds- og årsopgørelsen. Det vil sige, at du betaler skat af 60 % af de indtægter for udlejning af bil, båd og campingvogn, der overstiger bundfradraget.

Hvis du benytter bundfradragsmetoden, gælder det dine samlede indtægter fra udlejning af bil, båd og campingvogn. Det vil sige, at du ikke kan vælge bundfradraget på indtægter, du har fra fx biludlejning, og så benytte det regnskabsmæssige fradrag på indtægter, du har fra fx bådudlejning.

Bundfradraget gælder fra 2018.

Eksempel: Skattepligtig indtægt med bundfradrag

Kasper har lejet sin bil ud og har fået en årlig lejeindtægt på 21.000 kr. i 2021 og vælger at bruge bundfradraget. Regnestykket for den skattepligtige indkomst, som han skal oplyse på årsopgørelsen ser således ud:

Årlig lejeindtægt 21.000 kr
Bundfradrag 10.700 kr
Beløb efter bundfradrag 10.300 kr
40 % reduktion -4.120 kr
Skattepligtig indtægt (indtægt efter bundfradrag og 40 %) 6.180 kr

Kasper skal altså oplyse 6.180 kr. i rubrik 20 på sin årsopgørelse, hvis han benytter bundfradragsmetoden.

Sådan får du det regnskabsmæssige fradrag

Vælger du det regnskabsmæssige fradrag, skal du trække de udgifter, der knytter sig til udlejningen fra den samlede indtægt, inden du oplyser den på forskuds- og årsopgørelsen. Du kan kun fratrække udgifter, der knytter sig til udlejningen - og altså ikke din egen brug af din bil, båd eller campingvogn.

Hvis du benytter det regnskabsmæssige fradrag, gælder det dine samlede indtægter fra udlejning af bil, båd og campingvogn. Det vil sige, at du ikke kan vælge det regnskabsmæssige fradrag på indtægter, du har fra fx biludlejning, og så benytte bundfradraget på indtægter fra fx bådudlejning.

Før regnskab og kørebog

Du skal føre regnskab og gemme kvitteringer på alle udgifterne i indkomståret samt føre en kørebog. Det er din dokumentation for, at du har ret til fradraget. Hvis Skattestyrelsen beder om det, skal du indsende dit regnskab.

Du skal bruge kørebogen til at udregne den del af udgiften, der knytter sig til udlejningen. I kørebogen noterer du bilens kilometerstand ved indkomstårets begyndelse og ophør, og kilometerstanden før og efter hver udlejning.

Hent skabelon til en kørebog her

Få fradrag for udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan få fradrag for den del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse, der knytter sig til udlejningen. Det gør du ved at opgøre hvor stor en procentdel udlejningskørslen udgør af årets samlede kørsel.

Hvis udlejningskørslen udgør 10 % af den samlede årlige kørsel, vil du kunne fratrække 10 % af dine udgifter til fx service, dæk, grøn ejerafgift, forsikring mv.

Du kan ikke fratrække udgifter til benzin, da lejer som udgangspunkt betaler benzinen.

Få fradrag for årets skønnede værditab

Du kan få fradrag for en procentmæssig del af årets skønnede værditab på din bil, båd eller campingvogn. Det gør du ved at opgøre, hvor stor en procentdel udlejningskørslens udgør af den samlede kørsel.

Du kan ikke få fradrag ved at afskrive efter reglerne i afskrivningsloven - det kan man kun, hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Ikke fradrag for underskud

Du kan ikke få fradrag for underskud. Det vil sige, at hvis dine årlige udgifter overstiger din årlige indtægter, skal du ikke skrive noget på din årsopgørelse.

Hvis indtægten for udlejningen overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres og betale moms.

Ved du allerede fra første udlejning, at du kommer over de 50.000 kr., skal du registrere dig for og betale moms fra start.

Når du er momsregistreret, skal du skrive lejeindtægten eksklusive moms fratrukket udgifter på din årsopgørelse.

Du registrerer dig for moms på indberet.virk.dk

Fradrag for moms kun ved indregistrerede udlejningsbiler

Som udgangspunkt er der ikke fradrag for moms af anskaffelse og drift af personbiler. Men hvis din personbil er indregistreret og forsikret som udlejningsbil, kan du få fradrag for momsen.

Læs om de mere specifikke fradragsregler her (Den juridiske vejledning)

Er personbilen indregistreret og forsikret som udlejningsbil, og du også bruger bilen til privat kørsel, gælder der særlige regler for opgørelse af momsfradraget.

Læs om privat brug af indregistrerede udlejningsbil (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.