Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten:

  • klage over afgørelsen, eller
  • gøre indsigelse over sagsbehandlingen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter