Bestemmelsen i PAL § 20, regulerer institutionernes foreløbige opgørelse. Der henvises i bestemmelsen til de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, der er beskrevet ovenfor i afsnit A.1.