L er bosat i Tyskland og arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver i Sønderjylland. L er begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. I 2001 oppebærer L 300.000 kr. i lønindtægt fra sin danske arbejdsgiver. Danmark har beskatningsretten til lønindkomsten efter DBO'ens artikel 15, og L er socialt sikret i Danmark. L betaler 4.000 kr. årligt i fagforeningskontingent samt har 2.000 kr. i befordringsfradrag. L oppebærer i 2001 endvidere 10.000 kr. i renteindtægter fra en post danske statsobligationer og 15.000 kr. i udbytte fra et tysk selskab. L bor i en ejerbolig til en værdi af 1,5 mio. kr. Med ejendomsværdiskatteloven er beskatningen af ejerboliger overgået fra indkomstbeskatning til ejendomsværdibeskatning. Idet ejendomsværdiskatten ikke er en indkomstskat, indgår den således ikke ved opgørelsen af globalindkomsten.

Opgørelse af den kvalificerende indkomst

Bruttoløn   300.000 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag m.v. 24.000 kr.  
Fagforeningskontingent 4.000 kr.  
Befordringsudgifter 2.000 kr..  
  30.000 kr. 30.000 kr.
Kvalificerende indkomst   270.000 kr.
     
     
Opgørelse af globalindkomsten    
Øvrig indkomst:    
Renteindtægter 10.000 kr.  
Udbytter 15.000 kr.  
     
Kvalificerende indkomst 270.000 kr.  
I alt 295.000 kr.  

Den kvalificerende indkomst udgør herefter ca. 91,5 pct. (270.000 kr./295.000 kr.), og L opfylder således 75 pct. kravet. Det bemærkes at eventuelle renteudgifter fra prioritetsgæld m.m. eller anden gæld vedrørende den faste ejendom ikke fragår i den øvrige indkomst.

Med virkning fra den 1. januar 2006 er der ikke længere begrænset skattepligt på renter.