I dette afsnit nævnes de lande og områder, med hvilke der er indgået overenskomster eller aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning (DBO).

For hvert land er nævnt dato for bek. af DBO'en samt nr. og dato for Skatteministeriets cirkulære (vejledning).

For de lande, hvor der er indgået aftaler, der omfatter mere end enkeltstående indkomstarter, er der anført en indholdsfortegnelse til DBO'en.

Dernæst er de artikler omtalt, som enten afviger fra OECD's modeloverenskomst, eller hvor der er truffet særlige afgørelser.

Oplysninger om andre landes skatteregler kan alene anses for vejledende.