Ny tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.2.1.3 Formuebevægelser, salg af aktiver, spekulation, næring, SL § 5.Ny tekst slut

Ny tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.2.1.3 Formuebevægelser, salg af aktiver, spekulation, næring, SL § 5.Ny tekst slut

 

Ny tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.2.1.8 Gaver til selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.Ny tekst slut

Om beskatningstidspunktet for gaver, se DJV Personbeskatning, afsnit C.A.6.1.2

Ny tekst startAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.2.1.6 Erstatnings- og forsikringssummer.Ny tekst slut