LL § 8 I er ophævet

LL § 8 I er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2010. Udgifter omfattet af LL § 8 I, som ville være fradragsberettigede ved etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomheden i indkomståret 2009,  dog fradrages i indkomståret 2010, hvis etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheden først i 2010. Dette fremgår af af Lov nr. 525 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love §§ 12, nr. 2, og 22, stk. 2 og 19.

Ny tekst startBestemmelsen er senest omtalt i LV Erhvervsdrivende 2010-2, men udgår herefter af vejledningen.Ny tekst slut