Vindmøller eller vindmølleandele anses for enten udelukkende benyttet til ikke erhvervsmæssige formål eller udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. LL § 8 P. Ny tekst startFra 1. januar 2011 omfatter LL § 8 P alle former for vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi.Ny tekst slut Der henvises til beskrivelsen af reglerne for beskatning af Ny tekst startdriften af anlæg til vedvarende energiNy tekst slut i E.B.2.1.1.

Hvis vindmølledriften Ny tekst startog andre former for vedvarende energiNy tekst slut anses for ikke erhvervsmæssig, indgår indtægterne ikke ved opgørelsen af overskuddet fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Som følge heraf kan indtægterne ikke indgå i virksomhedsordningen.

Hvis vindmølledriften og andre former for vedvarende energi anses for erhvervsmæssig, og den ikke er omfattet af anpartsreglerne, indgår indtægterne ved opgørelsen af overskuddet fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Som følge heraf skal indtægterne indgå i virksomhedsordningen, hvis den pågældende anvender denne ordning.

I SKM2009.290.SR bekræftede Skatterådet, at en husstandsvindmølle, der er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, kan indgå i virksomhedsordningen.