Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit A.B.3.1.1.