Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, afsnit C.C.2.1.4 Privat andel af virksomhedens varer og anden privat anvendelse.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit Vedvarende energianlæg.