Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske Vejledning". Se afsnit C.C.8 om arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.