VarelagerlovenErhvervsdrivende, der driver hjortefarme, skal opgøre værdien af hjortebesætningen efter varelagerloven, se JV C.C.2.3.1.2.

Vejledende fremstillings-
priser
SKM2011.807.SKAT er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for hjorteavlere for indkomståret :

 Krondyr  Ny tekst start1.510 kr.Ny tekst slut
 Kronkalve     Ny tekst start890 kr.Ny tekst slut
 Dådyr     Ny tekst start790 kr.Ny tekst slut
 Dådyrkalve     Ny tekst start480 kr.Ny tekst slut

Værdierne kan anvendes ved værdiansættelsen i stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab. Værdierne for indkomståret forventes fastsat ved udgangen af .