VarelagerlovenPelsdyravlere skal opgøre værdien af deres besætning efter reglerne i varelagerloven, se JV C.C.2.3.1.2. Se TfS 1997, 656, hvor Landsskatteretten fandt, at også en produktionsvirksomhed kunne anvende dagsprisen, dvs. genanskaffelsesprisen på statustidspunktet.

Vejledende fremstillings-
priser
SKM2011.807.SKAT er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for pelsdyravlere for indkomståret :

Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skindNy tekst start155 kr.Ny tekst slut
ChinchillaNy tekst start92 kr.Ny tekst slut
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skindNy tekst start270 kr.Ny tekst slut
Unger under 3 mdr. Ny tekst start0 kr.Ny tekst slut

Værdierne kan anvendes ved værdiansættelsen i  stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab. Værdierne for indkomståret forventes fastsat ved udgangen af .