Der indgår i anskaffelsessummen en betalt mælkekvote på 100.000 kr. I eksemplet er der set bort fra reglerne om bundfradraget, reglerne om nedtrapning på grund af ejertid samt reglerne om 10.000 kr.'s tillægget.

 Anskaffelsessum  2.000.000 kr.
Anskaffelsessummen fordeler sig således:  
Grund 650.000 kr.
Driftsbygninger 900.000 kr.
Stuehus 350.000 kr.
Mælkekvote 100.000 kr.
I alt 2.000.000 kr.
Anskaffelsessum ekskl. stuehus  1.650.000 kr.
Afskrivningsgrundlag 900.000 kr.
Afskrivninger -360.000 kr.
Nedskrevne værdi 540.000 kr.
   
Salgssum 2.100.000 kr.
Salgssummen fordeler sig således:  
Grund 700.000 kr.
Driftsbygninger 850.000 kr.
Stuehus 550.000 kr.
Salgssum ekskl. stuehus  1.550.000 kr.
Mælkekvote  120.000 kr.
   
Genvundne afskrivninger  
Salgssum for driftsbygninger 850.000 kr.
Nedskrevne værdi -540.000 kr.
Fortjeneste (genvundne afskrivninger) 310.000 kr.
   
Ikke genvundne afskrivninger (360.000-310.000 kr.) 50.000 kr.
Ejendomsavance    
Salgssum   1.550.000 kr.
Anskaffelsessum 1.650.000 kr.  
Ikke genvundne afskrivninger -50.000 kr.  
Mælkekvote -120.000 kr. -1.480.000 kr.
Fortjeneste til beskatning   70.000 kr.

I eksemplet er der set bort fra reglerne om bundfradraget, reglerne om nedtrapning på grund af ejertid samt reglerne om 10.000 kr.'s tillægget.

Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993   1.500.000 kr.
10 pct. tillæg    150.000 kr.
Ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 2.150.000 kr.   
Tillæg som følge af halvdelsreglen    250.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
(indgangsværdien) 
   1.900.000 kr.
Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 er fordelt således:    
Grundværdi   400.000 kr.
Stuehus    300.000 kr.
Teknisk værdi (driftsbygninger) 650.000 kr.  
Tillægsparcelværdi   800.000 kr.
     

 

Den samlede anskaffelsessum fordeler sig således:  
Grundværdi (1.900.000 kr. x 400.000/1.500.000)  507.000 kr.
Stuehus (1.900.000 kr. x 300.000/1.500.000)  380.000 kr.
Tillægsparcelværdi (1.900.000 kr. x 800.000/1.500.000 kr.) 1.013.000 kr.
Anskaffelsessum ekskl. stuehus 1.520.000 kr.
Afskrivningsgrundlag  500.000 kr.
Afskrivninger til og med 31. december 1992 -150.000 kr.
Afskrivninger fra og med 1. januar 1993  -50.000 kr.
Nedskrevne værdi  300.000 kr.
   
Udnyttelse af grusforekomst 80.000 kr.
Værdiforringelse fradraget fra og med 1. januar 1993  
   
Salgssum 2.000.000 kr.
Salgssummen fordeler sig således:  
Grund 1.200.000 kr.
Driftsbygninger 400.000 kr.
Stuehus 400.000 kr.
Salgssum ekskl. stuehus

 1.600.000 kr.

   
Genvundne afskrivninger  
Salgssum for driftsbygning 400.000 kr.
Nedskrevne værdi -300.000 kr.
Fortjeneste (genvundne afskrivninger) 100.000 kr.
   
Ikke-genvundne afskrivninger (200.000 kr. - 100.000 kr.) 100.000 kr.

 

Ejendomsavance    
Salgssum   1.600.000 kr.

Anskaffelsessum

1.520.000 kr.  
Ikke genvundne afskrivninger (1/4 efter 1993) - 25.000 kr.  
Udnyttelse af grus - 80.000 kr. - 1.415.000 kr.
     
Fortjeneste til beskatning   185.000 kr.

Delsalget omfatter 50 ha (svarende til 95 pct. af jorden) samt driftsbygningerne. Endvidere afstås samtidig en mælkekvote. Mælkekvoten var tildelt vederlagsfrit. Der er opført et dræningsanlæg på den del af jorden, der frasælges. Anlægget var på ejendommen ved købet. I eksemplet er der set bort fra reglerne om nedtrapning på grund af ejertid samt reglerne om 10.000 kr.'s tillægget. Endvidere er der bortset fra, at en eventuel beskatning ved tildeling af mælkekvoten skal tillægges anskaffelsessummen.

Anskaffelsessum  2.200.000 kr.
Anskaffelsessummen fordeler sig således:  
Grund 700.000 kr.
Driftsbygninger 1.000.000 kr.
Stuehus 500.000 kr.
Anskaffelsessum ekskl. stuehus  1.700.000 kr.

 Heraf anskaffelsessum for 95 pct. af jorden plus driftsbygninger:

Driftsbygninger 1.000.000 kr.
Grund (700.000 x 0,95) 665.000 kr.
I alt 1.665.000 kr.
 
Afskrivningsgrundlag  1.000.000 kr.
Afskrivninger  -500.000 kr.
Nedskrevne værdi 500.000 kr.
   
Dræningsanlæg 120.000 kr.
Afskrivninger -30.000 kr.
Nedskrevne værdi 90.000 kr.
   
Salgssum 3.000.000 kr.
Salgssummen fordeler sig således:  
Grund 2.400.000 kr.
Driftsbygninger 600.000 kr.
Mælkekvote 

 120.000 kr.

Genvundne afskrivninger

Salgssum for driftsbygninger 600.000 kr.
Nedskrevne værdi -500.000 kr.
Fortjeneste (genvundne afskrivninger) 100.000 kr.
   
Ikke genvundne afskrivninger (500.000 kr. - 100.000 kr.) 400.000 kr.

Ejendomsavance

Salgssum   3.000.000 kr.
Anskaffelsessum 1.665.000 kr.  
Ikke genvundne afskrivninger - 400.000 kr.  
Afskrevet på dræningsanlæg - 30.000 kr.  
Mælkekvote - 117.529 kr.  
(120.000 kr. x 1.665.000/1.700.000)   -1.117.471 kr.
Fortjeneste til beskatning   

 1.882.529 kr.

Restanskaffelsessum

Oprindelige anskaffelsessum 2.200.000 kr.
Frasolgt andel -1.665.000 kr.
Ialt 535.000 kr.

Restanskaffelsessummen er sammensat således:

Stuehus 500.000 kr.
Grund (700.000 x 0,05) 35.000 kr.
I alt 535.000 kr.

Restsalgssum for mælkekvote

(120.000 kr. - 117.529 kr. = 2.471 kr.)

Delsalget omfatter 50 ha (svarende til 95 pct. af jorden). Endvidere afstås en mælkekvote. Mælkekvoten er tildelt vederlagsfrit. I eksemplet er der set bort fra reglerne om nedtrapning på grund af ejertid samt reglerne om 10.000 kr.'s tillægget.

Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993   1.700.000 kr.
10 pct. tillæg   170.000 kr.
Ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 2.130.000 kr.  
Tillæg som følge af halvdelsreglen   130.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (indgangsværdien)   2.000.000 kr.

 Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 er fordelt således:

Grundværdi   425.000 kr.
Stuehus   510.000 kr.
Teknisk værdi (driftsbygninger) 650.000 kr.  
Tilægsparcelværdi   765.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum fordeler sig således:

Grundværdi 500.000 kr.
Stuehus 600.000 kr.
Tillægsparcelværdi    900.000 kr.
Anskaffelsessum ekskl. stuehus    1.400.000 kr.
 
 Afskrivningsgrundlag  600.000 kr.
Afskrivninger til og med 31. december 1992 -250.000 kr.
Afskrivninger fra og med 1. januar 1993 -50.000 kr.
Nedskrevne værdi 300.000 kr.
   
Reguleret tillægsparcelværdi:  
Tillægsparcelværdi   900.000 kr.
Foretagne afskrivninger fra og med 1993  -50.000 kr.
Nedskrevne værdi ved salg -300.000 kr.
  550.000 kr.
Anskaffelsessum for frasolgt jord:   
Andel grundværdien (500.000 x 0,95) 475.000 kr.
Overført tillægsparcelværdi (550.000 x 0,95) 522.500 kr.
Ialt  997.500 kr.
   
Salgssum 1.800.000 kr.
   
Mælkekvote   120.000 kr.
Ejendomsavance    
Salgssum   1.800.000 kr.
Anskaffelsessum 997.500 kr.  

Mælkekvote

(120.000 kr. x 997.500/1.400.000)

-85.500 kr. -912.000 kr.
Fortjeneste til beskatning 888.000 kr.
   
Restanskaffelsessum  
Oprindelig anskaffelsessum 2.000.000 kr.
Frasolgt andel -997.500 kr.
I alt 1.002.500 kr.

Restanskaffelsessummen er sammensat således:

Stuehus   600.000 kr.
Grund (500.000 x 0,05)   25.000 kr.
Forskelsværdi 900.000 kr.  
Heraf overført ved delsalg 522.500 kr. 377.500 kr.
Ialt   1.002.500 kr.

Delsalget omfatter 50 ha (svarende til 95 pct. af jorden) samt driftsbygningerne. I eksemplet er der set bort fra reglerne om nedtrapning på grund af ejertid samt reglerne om 10.000 kr.'s tillægget.

Anskaffelsessum (år 1)  1.300.000 kr.
Anskaffelsessummen fordeler sig således:  
Grund 200.000 kr.
Driftsbygninger 800.000 kr.
Stuehus 300.000 kr.

Heraf anskaffelsessum for 95 pct. af jorden plus driftsbygninger

Driftsbygninger 800.000 kr.
Grund (200.000 x 0,95) 190.000 kr.
I alt 990.000 kr.
Afskrivninger    
Afskrivningsgrundlag   800.000 kr.
Foretagne afskrivninger:    
År 1 60.000 kr.  
År 2 60.000 kr.  
År 3 40.000 kr.  
År 4 20.000 kr. 180.000 kr.
Nedskrevne værdi   620.000 kr.
Salgssum 1.200.000 kr.
Salgssummen fordeler sig således:  
Grund 480.000 kr.
Driftsbygninger 720.000 kr.
   
Genvundne afskrivninger  
Salgssum for driftsbygninger 720.000 kr.
Nedskrevne værdi -620.000 kr.
Fortjeneste (genvundne afskrivninger) 100.000 kr.
   
Ikke genvundne afskrivninger (180.000 - 100.000 kr.) 80.000 kr.
Ejendomsavance    
Salgssum   1.200.000 kr.
Anskaffelsessum 990.000 kr.  
Indeksering (anslået) 65.000 kr.  
Ikke genvundne afskrivninger:    
År 1 (80.000 x 60.000/180.000) -26.667 kr.  
Indeksering (anslået) -2.311 kr.  
År 2 (80.000 x 60.000/180.000) -26.667 kr.  
Indeksering (anslået) -2.002 kr.  
År 3 (80.000 x 40.000/180.000) -17.778 kr.  
Indeksering (anslået) -853 kr.  
År 4 (80.000 x 20.000/180.000) -8.889 kr.  
Indeksering (anslået) -183 kr. -969.650 kr.
     
Fortjeneste til beskatning   230.350 kr.
Restanskaffelsessum  
Oprindelig anskaffelsessum 1.300.000 kr.
Frasolgt andel 990.000 kr.
I alt 310.000 kr.
   
Restanskaffelsessummen er sammensat således:  
Stuehus 300.000 kr.
Grund (200.000 x 0,05) 10.000 kr.
I alt 310.000 kr.

Ejendom 1 er en landbrugsejendom. Den sælges med en "brutto" fortjeneste på 1.400.000 kr., som aftalemæssigt fordeler sig med en skattepligtig fortjeneste på den erhvervsmæssige del på 1.250.000 kr. og en skattefri fortjenste på boligdelen 150.000 kr.

Ejendom 2 er en blandet benyttet ejendom. Anskaffelsessummen er 3.500.000 kr., som aftalemæssigt er fordelt med 1.200.000 kr. for den erhvervsmæssige del og 2.300.000 kr. for boligdelen.

Ud af den erhvervsmæssige del af fortjenesten på 1.250.000 kr. kan 1.200.000 kr. genanbringes i ejendom 2. Den overskydende fortjeneste på 50.000 kr. beskattes efter lovens almindelige regler.

Anskaffelsessummen for ejendom 2 bliver herefter 3.500.000 kr. - 1.200.000 kr. = 2.300.000 kr. fordelt med 0 kr. for den erhvervsmæssige del og 2.300.000 kr. for boligdelen.