Afsnitte er omskrevet og flyttes til den juridiske vejledning, afsnit C.A.1.