Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning". Se afsnit C.H.3.5.4 i "Den juridiske vejledning".