Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.3.1 om favørkursaktier.