Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.2.1 om definitionen af købe- og tegningsretter og afsnit C.A.5.17.2.2.1 om køberetter omfattet af LL § 16.