Afsnittet er omskrevet og kan findes i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.1.1.4 Lån og andre indtægter fra arbejdsgiveren.