Afsnit A.B.1.7.1 om skattefri rejsegodtgørelse er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.1 og C.A.7.2 om rejseudgifter og godtgørelse heraf.

Afsnit A.B.1.7.3 om generelle betingelser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse er omskrevet for så vidt angår skattefri rejsegodtgørelse og er flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.2 om skattefri godtgørelse af rejseudgifter.

Afsnit A.B.1.7.4 om udlæg efter regning er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.2.6 om udlæg efter regning.