x

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.2.6 Militær og FN-observatører.

x