Fonde, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, er ikke omfattet af fondsbeskatningsloven, jf. FBL § 1, stk. 2.

Efter PAL § 1, stk. 2, nr. 6, er hjælpe- og understøttelsesfonde efter PBL § 52 og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål skattepligtige efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven.

Hjælpe- og understøttelsesfonde, der ikke udelukkende har pensionslignende formål, er omfattet af fondsbeskatningsloven, såfremt fondene er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven.

Fonde, der er oprettet i henhold til LL § 14 F, er ikke omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Disse fondes skattepligt afgøres efter de almindelige regler for fonde, som er beskrevet ovenfor afsnit S.H.2.1 til S.H.2.5.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter