►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.1.1 om opgørelse af skattepligtig indkomst.◄

 x

Ifølge SEL § 8, stk. 1 opgøres den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i selskabsskatteloven omhandlede selskaber og foreninger m.v.

x