Udenlandske forsikringsselskaber, der driver virksomhed her i landet (begrænset skattepligtige), skal ifølge Ny tekst startden til og med 2009 gældende Ny tekst slut§ 12 i SEL, opgøre den skattepligtige indkomst på den måde, at først opgøres - efter danske regler - selskabets samlede globale indkomst. Den her i landet skattepligtige indkomst udgør da så stor en del af globalindkomsten, som svarer til forholdet mellem bruttopræmieindtægten her i landet og selskabets samlede globale bruttopræmieindtægt.

Tilladelse kommer kun på tale, såfremt et selskab kan påpege, at der foreligger helt specielle konkrete forhold for den danske filial, se TfS 1984, 209 DEP.

Om et andet tilfælde, se TfS 1984, 204 DEP.

Ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 er SEL § 12 ophævet. Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelserne har ophævelsen af SEL § 12 virkning for det indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere.