xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.10 om andre foreninger m.v.x 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.11 om hvilke indtægter der er skattepligtige for udenlandske selskaber og foreninger mv.x 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, Se afsnit C.D.8.5 om elforsyningsvirksomheder.x 

 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.8.6 om vandforsyningsvirksomheder. x

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter