xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.1 om generelle og særlige regler og afsnit C.D.11.1.3 om hvad der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.x